ΠΡΟΦΙΛ

Γεωργία Λοκρίδου

Δικηγόρος

Η Γεωργία Λοκρίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.